B Directory

Jasberry Co.,Ltd. (Organic food products)

บริษัท เเจสเบอร์รี่ จำกัด องค์กรเพื่อสังคมที่มี การดำเนินงานเพื่อสังคมที่มีการดำเนินงานเพื่อขจัดปัญหาความยากจน โดยคำนึงถึงเกษตรกรรายย่อยในประเทศ ในการปลูกข้าวอินทรีย์เเละข้าว Jasberry ซึ่งเป็นข้าวสีม่วงเข้มในรูปแบบ Non-GMO เเละมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง


ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bcorporation.net/directory/jasberry-co-ltd


You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *