ขั้นตอนการประเมิน Bcorp

Banner ข่าว

 

1

ท่านสามารถดาวโหลดคู่มือการประเมิน BCORP ได้ที่

https://drive.google.com/file/d/1DRUEWOjgquly7_Fv_WVmVW3OGLU7-t_a/view?usp=sharing

ทดลองประเมินฟรี ได้ที่

:  https://app.bimpactassessment.net/get-started/partner/bcorpthailand

 

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

T : 089-680-1233 , 090-669-3961

M : Bcorpthailand@nisecorporation.com