“โลกน่าอยู่ ผู้คนมีความสุข องค์กรน่าชื่นชม”

“โลกน่าอยู่ ผู้คนมีความสุข องค์กรน่าชื่นชม” ข้อคิดดีๆ จากการอยู่ร่วมกันในสังคมจากคุณสุปรี เบ้าสิงห์สวย กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ พัฒนาชีวิตชนบท จะเห็นว่าการทำความดีมีหลากหลายรูปแบบมาก ทั้งในมิติสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งล้วนแต่เป็นกิจกรรมที่ให้คุณค่าทางสังคม ความยั่งยืน และผลสัมฤทธิ์จะวัดได้อย่างไรจากระบบประเมินที่ดีที่จะเชิญทุกท่านเข้ามาร่วมสร้างสังคมที่ดีและโลกที่น่าอยู่จากการนำจาการนำเสนอข้อมูลต่อสาธารณะ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bcorpthailand.org/ Business As …

B Corporation ร่วมแสดงจุดยืนเพื่อต่อต้านการแสดงออกถึงอคติทางชาติพันธ์ุ การเหยียดผิว

ถึงเวลาที่เราจะเรียนรู้และเติบโต บทเรียนจาก ‘Black lives matters’ ทำให้เราไม่อาจมองข้ามประเด็นเรื่องความแตกต่างของสีผิว B Corporation ร่วมแสดงจุดยืนเพื่อต่อต้านการแสดงออกถึงอคติทางชาติพันธ์ุ การเหยียดผิว และร่วมขับเคลื่อน #BlackLivesMatter #BTheChange #BCorpThailand ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bcorpthailand.org/ Business As a Force …

Happy Pride Month! เดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่ม LGBTQ+ . ตลอดเดือนมิถุนายน B Community ได้สร้างกิจกรรมหรือแคมเปญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ‘B CORPS stand with Pride’ เพื่อสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมทางเพศ

Happy Pride Month! เดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่ม LGBTQ+ Happy Pride Month! เดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่ม LGBTQ+ ตลอดเดือนมิถุนายน B Community ได้สร้างกิจกรรมหรือแคมเปญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ‘B CORPS stand with Pride’ …

มี B = มีดี

มี B = มีดี มาตรฐานตอบโจทย์การดำเนินงานของธุรกิจยุคใหม่อย่าง BCORP เหมาะกับหน่วยงานของท่านอย่างไร ทั้งในด้านของ 🅱️ เครื่องมือการวิเคราะห์เปรียบเทียบ 🅱️ หน่วยงานให้การสนับสนุนคำปรึกษา 🅱️ มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล 🅱️ ความสะดวกและรวดเร็วในการรับรอง 🅱️ สร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้า เพราะ BCORP …

[B Leader] Tea Talk Academy

🅱Leader #TeaTalkAcademy Tea Talk Academy ซึ่งเป็นอีกหนึ่งธุรกิจ SMEs ที่ผลิตสินค้าและบริการเกี่ยวกับชา และเป็นธุรกิจชาแห่งในไต้หวันที่ได้รับมาตรฐาน 🅱 Certified . อีกทั้งยังมีการรับรองคุณภาพของชา ปลอดสารพิษและยังผ่านการรับรองจากสภาเกษตรในไต้หวัน ทาง Tea Talk  เองต้องการที่จะพัฒนากระบวนการผลิตโดยคำนึงถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่อาจเกิดขึ้นได้   . …

BIA Introduction 17 July 2020 @Casean Ratchada

WHY 🅱️CORP เชิญชวนกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ คว้าจังหวะโอกาสในการปรับทิศทาง กลยุทธ์ธุรกิจ บูรณาการมิติสังคมสู่การสร้างธุรกิจยั่งยืน BCORP เครือข่ายและมาตรฐานที่จะติดปีกธุรกิจไทยสู่สากล 📣 สะท้อนตัวตนของ “นิยามธุรกิจใหม่” ที่เป็นมากกว่า “การทำกำไร” 📣 สร้างจุดยืนและ “แบรนด์” ที่สังคมร่วมลุกขึ้นมาปกป้องและสนับสนุน 📣 ยกระดับมาตรฐานธุรกิจยั่งยืน “วัดได้จริง” …

Jassbery องค์กรเพื่อสังคมผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ที่ผ่านการรับรอง

               สยามออร์แกนิค องค์กรเพื่อสังคมที่มีการดำเนินงานเพื่อขจัดปัญหาความยากจนโดยคำนึงถึงเกษตรกรรายย่อยในประเทศไทย ในการปลูกข้าวอินทรีย์และข้าว Jasberry ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวสีม่วงเข้มในรูปแบบ Non-GMO และมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง                     แนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทสยามออร์แกนิคนั้นมุ่งเน้นในการนำเสนอสินค้าเพื่อสุขภาพที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาที่ดีที่สุด ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์และปราศจากสารเคมี โดยเชื่อเสมอว่าผลตอบแทนทางธุรกิจสามารถเกิดขึ้นได้จากการพัฒนาสังคม โดยมีจุดเริ่มต้นมาจากการที่เราต้องการช่วยเหลือและพัฒนาสภาพชีวิตของเกษตรในประเทศไทย โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยจากภาคอีสาน                 ภารกิจการดำเนินงานที่สำคัญมีอยู่สองประการคือ (1) เพื่อปรับปรุงวิถีชีวิตชาวนาในประเทศไทยให้มีความยั่งยืน (2) …

องค์กรธุรกิจเอเชียตื่นตัว วัดมาตรฐานคุณประโยชน์เพื่อสังคม

ส่วนหนึ่งของบริษัทชั้นนำราว 2,600 องค์กรทั่วโลกที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน “ธุรกิจสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม” หรือ BCORP (Benefit Corpotion) •จับตาการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานธุรกิจ BCORP (Benefit Corporation) ที่สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม ว่าเป็นธุรกิจที่ดีต่อโลก (Best for the World)•ธุรกิจระดับโลกและเอเชียตื่นตัวสร้างความตระหนักให้ธุรกิจทุกขนาด ทุกวงการ ปรับแนวการบริหารที่คำนึงถึงการสร้างคุณค่าสำคัญ …