B Leader | When everything is changing | DOMI Earth

B Leader #DOMIEarth DOMI Earth  เป็นธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมที่เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินงานพลังงานสะอาดที่ได้รับมาตรฐาน B certified นำโดย Corey Lien อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในผู้ขับเคลื่อน B Corp Asia และได้ก่อตั้ง B Lab ในไต้หวันอีกด้วย โดย …

Golden Sunland Join Bcorp

🅱etter Together . อีกหนึ่งความสำเร็จ Golden Sunland บริษัทข้าวในสิงคโปร์ได้ผ่านมาตรฐาน 🅱CORP เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยมีคะแนน 🅱IA อยู่ที่ 86.2 คะแนน . ลักษณะการดำเนินธุรกิจของ Golden Sunland เป็นการร่วมมือกับเกษตรกรรายย่อยในพม่า เพื่อดูแลและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตข้าวตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวและบรรจุหีบห่อ …

UOB THE FINLAB เมื่อนักลงทุนไม่ได้มองเพียงตัวเลขทางการเงิน

UOB THE FINLAB เมื่อนักลงทุนไม่ได้มองเพียงตัวเลขทางการเงิน ระบบประเมินจะมาช่วยผู้ประกอบการ SME / SE อย่างไร ? เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2563 คุณสกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรการประเมิน SROI และ BIA สำหรับผู้ประกอบการ …

THE NEXT GENERATION 🅱️ LEADERS

📣 พบกันคุณ Suzanne Chayavichitsilp ผู้บริหาร บริษัทลอยตี้ จำกัด (Loytee Co.,LTD) ธุรกิจการผลิตและส่งออกเครื่องประดับ และธุรกิจครอบครัวในเครือโรงแรม Hansar แบรนด์ร้านกาแฟ Elefin Coffee 📣 ผู้ประการรรุ่นใหม่ที่ต้องการยกระดับการพัฒนามาตรฐานการดำเนินธุรกิจยุคใหม่อย่างยั่งยืน เพิ่มโอกาสและขีดความสามารถทางการแข่งขันองค์กร และขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมความเป็นอยู่สังคม 📣 …

Net Zero Carbon 2030

BCORP ทั่วโลกเข้าร่วมแคมเปญ Net Zero 2030 วันที่ 11 ธันวาคม 2019 ภายในงานสัมมนา UN Climate Change, COP25 ณ กรุงมาดริด BCORP กว่า 500 แห่งมุ่งมั่นที่จะเร่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากไม่ให้เพิ่มเกิน …

SB’20 Chantaboon – Moonshots to Dream Food

พบกับงานประชุมสัมมนาประจำปีของเหล่านักสร้างแบรนด์ ผู้มุ่งใช้ความรับผิดชอบเป็นสะพานสู่การพัฒนาสังคมและธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกันภายใต้แนวคิดการใช้ “อาหาร” เป็นจุดเปลี่ยนโลก SB’20 Chantaboon – Moonshots to Dream Food ในวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2020 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ซื้อบัตร Early Bird …

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “เรียนจบ พบงาน” โครงการฝึกงานโดยเน้นการพัฒนาศักยภาพของนิสิต นักศึกษา

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่เชื่อว่า การที่นักศึกษา/คนรุ่นใหม่จะเรียนจบแล้วจะหางานที่เหมาะสมกับตัวเองได้นั้นต้องผ่านการฝึกงานเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และการเรียนรู้นอกห้องเรียน ก่อนที่จะเรียนจบ บริษัท/ผู้ประกอบการเองก็จะได้ประโยชน์จากการได้เด็กฝึกงานมาช่วยกิจการและได้ดูศักยภาพการทำงานในสนามจริง/เรียนรู้นิสัยใจคอของเด็กระหว่างฝึกงานด้วยเพื่อที่จะสามารถตัดสินใจการจ้างงานในอนาคต ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “เรียนจบ พบงาน” โครงการฝึกงานโดยเน้นการพัฒนาศักยภาพของนิสิต นักศึกษาซึ่ง CareerVisa Thailand เป็น partner กับทีมเศรษฐกิจพรรคประชาธิปัตย์นำโดยคุณ ปริญญ์ พานิชภักดิ์ – Prinn Panitchpakdi ซึ่งเป็นผู้จัดโครงการ …

นิตยสารแบรนด์เอจ เปิดผลสำรวจ Thailand’s Most Admired Company 2019 สุดยอดองค์กรครองใจผู้บริโภค

นับเป็นปีที่ 8 ของการทำผลสำรวจ Thailand’s Most Admired Company  โดยผลสำรวจนี้เป็นงานวิจัยที่ทำขึ้นมาเพื่อศึกษาเรื่องความเชื่อถือขององค์กรหรือบริษัทในเรื่อง การมีภาพลักษณ์ที่ดี การมีความสามารถในการแข่งขันที่โดดเด่น  การขับเคลื่อนองค์กรผ่านนวัตกรรม  ที่สามารถสร้างการรับรู้ให้กับกลุ่ม White Collar  ทำให้เกิดความเชื่อมั่น ศรัทธา และภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร โดยวัตถุประสงค์การศึกษา  เพื่อค้นหาการรับรู้เกี่ยวกับองค์กร (Corporate Perception) ด้านความมีชื่อเสียงขององค์กร (Corporate Reputation) ด้านความสามารถขององค์กร (Corporate Performance) และอิทธิพลขององค์กร (Corporate …

เชิญเข้าร่วมงาน Social Value Matters 2019 พร้อมเยี่ยมชม BCorp และ B Lab Taiwan

Social Value Thailand ร่วมกับ Social Value International พาคณะผู้บริหารภาครัฐ เอกชน การศึกษาเข้าร่วมการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความร่วมมือภาคีพันธมิตร Social Value International และ Impact Management Project ร่วมขบวน ขับเคลื่อนนวัตกรรมสังคมและมาตฐานการประเมินผลลัพธ์ในระดับสากล ยกระดับตัวชี้วัดสังคม …