BChange@KORAT

#หนาวนี้ #เข้าชมฟรีเหมือนเดิม 🌼🌻 เตรียมตัวให้พร้อม ชมทุ่งดอกไม้ ช้อป ชิม แชร์ @เกษตร 100 ไร่ ราชภัฏโคราช 🌼🌻 ระหว่าง 5 ธันวาคม 2562–5 มกราคม 2563 เข้าชมฟรี …

B Corp Thailand Movement ร่วมกับ B Corp Asia และมหาวิทยาลัยวาเซดะขับเคลื่อนมาตรฐานธุรกิจสร้างประโยชน์เพื่อสังคม Certified BCORP ขยายแบรนด์ธุรกิจน้ำดี เติบโตและร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Japan Forum of Business and Society (JFBS) เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ด้วยจำนวนสมาชิกทั้งหมด 28 องค์กร จากสถาบันการศึกษา ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และองค์กร NGOs เพื่อเป็นสมาคมทางการศึกษาซึ่งดำเนินการทางด้านวิจัยทางการศึกษา การอภิปรายบนความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจและสังคม …

เชิญชวนเข้าร่วมงาน SB’19 Oceans & Beyond

SB’19 Oceans& Beyond Early Bird ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 สิงหาคมนี้ จองบัตรได้ที่ www.sustainablebrands.com งานสัมมนา Sustainable Brands (SB) เป็นการประชุมสัมมนาด้านความยั่งยืนของแบรนด์ระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดจัดมาแล้วกว่าสิบปี  ในเมืองชั้นนำทั่วโลก อาทิ ซานดิเอโก้ ลอนดอน บาร์เซโรน่า ริโอเดจาเนโร โตเกียว ซิดนีย์ เคปทาวน์ แวนคูเวอร์ เป็นต้น       ประเทศไทยได้รับความไว้วางใจให้จัดงานประชุมSB เป็นประเทศแรกในภูมิภาคอาเซียน …

BCORP Thailand ร่วมหารือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ถึงแนวทางการยกระดับมาตรฐาน CSR-DIW สู่ระดับสากล

​            เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2562 BCORP Thailand นำคณะเข้าพบท่านพรรรัตน์  เพชรภักดี  ผู้อำนวยการอาวุโส สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อนำเสนอกรอบมาตรฐาน CSR ในภาคธุรกิจ การรับรองมาตรฐาน BCORP เพื่อเป็นการสนับสนุนการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้การสนับสนุนของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (Corporate Social Responsibility, Department of Industrial works : CSR-DIW) ตลอดจนตอบโจทย์ธุรกิจ …

BCORP Thailand นำคณะเข้าประชุมกับ UN Global Compact เพื่อหารือมาตรฐานการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมเพื่อนำไปใช้ในการยกระดับการประเมินผลลัพธ์ที่ไม่ใช่มูลค่าทางการเงิน (Non-Financial Indicator)

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562 BCORP Thailand นำคณะเข้าพบ คุณลักษมีกานต์ อิงคะกุล ผู้อำนวยการสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ค (UN Global Compact: UNGC) ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือในยกระดับความน่าสนใจและประสิทธิผลของการประเมินผลลัพธ์การดำเนินงานขององค์กรที่ไม่ใช่มูลค่าทางการเงิน (Non-Financial Indicator) ด้วยเครื่องมือประเมินผลที่เหมาะสม โกลบอลคอมแพ็ก …

BCORP Thailand นำคณะเข้าพบปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อหารือแนวมาตรฐานการประเมินและพัฒนาผลลัพธ์สังคมในระดับองค์กร

  BCORP Thailand นำคณะเข้าพบท่านปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อหารือในแนวทางการประเมินความคุ้มค่าประสิทธิผล/ ภาพ ของงบประมาณในโครงการเพื่อสังคมในมาตรฐานการประเมินผลตอบแทนทางสังคมต่อหน่วยลงทุน (Social Return on Investment: SROI) และแนวมาตรฐานการประเมินและพัฒนาผลลัพธ์สังคมในระดับองค์กร BCORP ในวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2562 …

BCORP Thailand ร่วมแชร์แนวทางการทำธุรกิจที่คำนึงถึงประโยชน์ของผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม ในงาน Sustainable Brand Bangkok 2018

[13 ต.ค. 61] BCORP Thailand โดยคุณสกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ ร่วมแชร์แนวทางการทำธุรกิจที่คำนึงถึงประโยชน์ของผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน BCORP

ด้วยแนวคิด Redefine Business as a Force for Good ในงาน Sustainable Brand Bangkok 2018 ณ พิพิธภัณฑ์ปลากัด ตำบลบางกระเจ้า โดยกระตุ้นการปรับเปลี่ยนของธุรกิจในยุคดิจิตัลให้พร้อมรับความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงสู่ New Normal เชื่อมโยงและร่วมเปิดพื้นที่ให้ลูกค้าร่วมสร้างสังคม สร้างการรับรู้แบรนด์แห่งการพัฒนาและโตอย่างยั่งยืน

ในช่วงบ่ายมีการระดมความคิดเห็นใน workshop Social Enterprise and ways to Redesign Themselves ร่วมกับคุณนพเก้า สุจริตกุล ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคุณทรงพล ชัญมาตรกิจ TV DIRECT เพื่อทราบถึงปัญหาและปักธงในการพัฒนา SE ทั้ง 5 ด้านในคุ้งบางกระเจ้า ได้แก่ 1) การพัฒนาสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ชุมชน 2) แนวทางการบริหารพื้นที่สีเขียว/สิ่งแวดล้อม 3) การส่งเสริมเกษตรชุมชน 4) การส่งเสริมความมีส่วนร่วมเยาวชนสู่การสืบสานอัตลักษณ์บางกระเจ้า และ 5) เยาวชนและไอเดียร่วมพัฒนาบางกระเจ้า

ติดตามและสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

BCORP THAILAND

www.bcorpthailand.org

email: bcorpthailand@nisecorporation.co

โทร : 089-680-1233,090669-3961

งานการจัดประชุมผู้นำ “BCorpAsia BarnRasing Roadshow 2018”

BCORP THAILAND MOVEMENT ร่วมกับ BCORP Asia Community เป็นเจ้าภาพจัดงาน การจัดประชุมผู้นำ “BCORP Asia BarnRaising Roadshow 2018”เพื่อร่วมขับเคลื่อนและเชิญชวนภาคธุรกิจไทยร่วมแสดงเจตนารมณ์ยกระดับการสร้างคุณค่าทางสังคมควบคู่กับการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา BCORP Asia Community ร่วมเสริมพลังกับ  BCORP Thailand Movement จัดงาน BCORP Asia Barnraising Forum ภายใต้ชื่องาน การจัดประชุมผู้นำ “BCORP Asia BarnRaising Roadshow 2018”ที่จัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย จัดขึ้นที่ อาคาร C asean ชั้น10 ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยผนึกพลังร่วมกับภาคีร่วมสนับสนุน Global Compact Network Thailand, Sustainable Brand Bangkok, กลุ่มบริษัทน้ำตาลมิตรผล และ C asean  โดยเป็นการรวมตัวของผู้นำทั่วประเทศไทยและเอเชีย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา เพื่อพบปะ เปิดโอกาสในการรับรู้ แลกเปลี่ยน เชื่ยมโยงความร่วมมือ มุ่งหวังการกระตุ้นพลังภาคเอกชนไทยในการเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร ด้วยการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีและยกระดับระบบ การเผยแพร่ข้อมูลผลลัพธ์ทางสังคมขององค์กร ตามมาตรฐานสากล ตลอดจนมีกลไกที่เป็นรูปธรรมในการประเมินผลรับรองมาตรฐาน ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อส่งเสริมแนวปฏิบัติที่ดีของธุรกิจไทยเทียบเคียงมาตรฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับสากล เสริมสร้างขีดความสามารถของธุรกิจไทย

โดยการจัดงานครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม กว่า50 คน ทั้งในประเทศและระดับภูมิภาค ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา กว่า 20 องค์กร

ท่านสามารถดาวน์โหลด Presentation และภาพบรรยากาศการจัดงานได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

Presentation : http://www.bcorpthailand.org/presentation/

ภาพบรรยากาศ : http://www.bcorpthailand.org/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8/

สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมประเมินมาตรฐาน BCORP ได้ที่ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelJSoUyQGc1Kj4FrC_I_OqAht3iH6FchnJQPNG41KZKFmXhA/viewform

BCORP Thailand Movement 2018 : http://www.bcorpthailand.org/bcorp-thailand-movement-2018/

🇹🇭BETTER TOGETHER 🇹🇭
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ศุภทา กิ่งจันทร์
T.0923277557