ช่วงกักตัวแต่ไม่กักเสรีภาพ

ช่วงกักตัวแต่ไม่กักเสรีภาพตั้งแต่เกิดสถานการณ์ covid19 หลายคนก็ค้นพบตัวตนที่แท้ หรือเสรีภาพในการใช้ชีวิตมากขึ้น จากการอยู่กับตัวเองและทบทวนเรื่องราวต่างๆ รับข่าวสารจากsocial network ที่มีผลต่อการใช้ชีวิตมากขึ้น โดยปราศจากกีดกั้น ไร้พรหมแดนและมีเสรีภาพในความคิด ถึงแม้จะอยู่ได้แต่ในบ้านหรือห้องเท่านั้น แต่มันทำให้รู้ว่าการอยู่กับตัวเองมันดีแค่ไหน กักตัวแต่ไม่กักเสรีภาพทางความคิด #BCorpThailand #BTheChange #Covid19

หลักสูตร BIA introduction ( BIA: Benefit Impact Assessment) จัดขึ้นเป็นครั้งแรก!!!! ในวันที่ 17 กค. 63 ที่ C asean รัชดา

ผ่านกันไปแล้วสำหรับการจัดอบรมหลักสูตร BIA  introduction  ( BIA: Benefit Impact Assessment) ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรก!!!! ในวันที่ 17 กค. 63      ที่ C asean รัชดา ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมมีมากมายหลายหน่วยงาน ที่เห็นถึงความสำคัญของการทำธุรกิจที่คำนึงถึง สังคม …

“โลกน่าอยู่ ผู้คนมีความสุข องค์กรน่าชื่นชม”

“โลกน่าอยู่ ผู้คนมีความสุข องค์กรน่าชื่นชม” ข้อคิดดีๆ จากการอยู่ร่วมกันในสังคมจากคุณสุปรี เบ้าสิงห์สวย กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ พัฒนาชีวิตชนบท จะเห็นว่าการทำความดีมีหลากหลายรูปแบบมาก ทั้งในมิติสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งล้วนแต่เป็นกิจกรรมที่ให้คุณค่าทางสังคม ความยั่งยืน และผลสัมฤทธิ์จะวัดได้อย่างไรจากระบบประเมินที่ดีที่จะเชิญทุกท่านเข้ามาร่วมสร้างสังคมที่ดีและโลกที่น่าอยู่จากการนำจาการนำเสนอข้อมูลต่อสาธารณะ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bcorpthailand.org/ Business As …

B Corporation ร่วมแสดงจุดยืนเพื่อต่อต้านการแสดงออกถึงอคติทางชาติพันธ์ุ การเหยียดผิว

ถึงเวลาที่เราจะเรียนรู้และเติบโต บทเรียนจาก ‘Black lives matters’ ทำให้เราไม่อาจมองข้ามประเด็นเรื่องความแตกต่างของสีผิว B Corporation ร่วมแสดงจุดยืนเพื่อต่อต้านการแสดงออกถึงอคติทางชาติพันธ์ุ การเหยียดผิว และร่วมขับเคลื่อน #BlackLivesMatter #BTheChange #BCorpThailand ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bcorpthailand.org/ Business As a Force …

Happy Pride Month! เดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่ม LGBTQ+ . ตลอดเดือนมิถุนายน B Community ได้สร้างกิจกรรมหรือแคมเปญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ‘B CORPS stand with Pride’ เพื่อสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมทางเพศ

Happy Pride Month! เดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่ม LGBTQ+ Happy Pride Month! เดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่ม LGBTQ+ ตลอดเดือนมิถุนายน B Community ได้สร้างกิจกรรมหรือแคมเปญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ‘B CORPS stand with Pride’ …

มี B = มีดี คุณปิตาชัย เดชไกรศักดิ์ หรือคุณนิว, ซีอีโอ บริษัท แจสเบอรี่ จำกัดและ บริษัท สยามออร์แกนิค จำกัด

มี B = มีดี วันนี้ขอนำเสนอ B Community ในประเทศไทย โดยคุณปิตาชัย เดชไกรศักดิ์ หรือคุณนิว, ซีอีโอ บริษัท แจสเบอรี่ จำกัดและ บริษัท สยามออร์แกนิค จำกัด . นักธุรกิจยุคใหม่ที่ไม่ได้ดำเนินธุรกิจเพียงเพื่อแสวงหาผลกำไร …

มี B = มีดี

มี B = มีดี มาตรฐานตอบโจทย์การดำเนินงานของธุรกิจยุคใหม่อย่าง BCORP เหมาะกับหน่วยงานของท่านอย่างไร ทั้งในด้านของ 🅱️ เครื่องมือการวิเคราะห์เปรียบเทียบ 🅱️ หน่วยงานให้การสนับสนุนคำปรึกษา 🅱️ มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล 🅱️ ความสะดวกและรวดเร็วในการรับรอง 🅱️ สร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้า เพราะ BCORP …

[B Leader] Tea Talk Academy

🅱Leader #TeaTalkAcademy Tea Talk Academy ซึ่งเป็นอีกหนึ่งธุรกิจ SMEs ที่ผลิตสินค้าและบริการเกี่ยวกับชา และเป็นธุรกิจชาแห่งในไต้หวันที่ได้รับมาตรฐาน 🅱 Certified . อีกทั้งยังมีการรับรองคุณภาพของชา ปลอดสารพิษและยังผ่านการรับรองจากสภาเกษตรในไต้หวัน ทาง Tea Talk  เองต้องการที่จะพัฒนากระบวนการผลิตโดยคำนึงถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่อาจเกิดขึ้นได้   . …

“การสร้างผลลัพธ์( Impact) ต่อสังคมเป็นหลักในการบริหารองค์กรธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน”

BIA ถูกพัฒนาให้เข้ากับทุกภาคส่วน ซึ่งภาคส่วนที่สำคัญและขาดไม่ได้คือภาคการศึกษา ซึ่งจะดูว่าเกี่ยวข้องกันอย่างไร เรามาดูความคิดเห็นจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิภา อัครจินดานนท์, คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ผลักดันและขับเคลื่อนการปั้นนักธุรกิจในรั้วมหาวิทยาลัยผ่านหลักสูตรต่างๆ โดยส่วนตัวอาจารย์เองต้องการสร้างการตระหนักรู้ให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ ให้ใส่ใจสังคมมากยิ่งขึ้น อีกหนึ่งกำลังสำคัญที่ช่วยบ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ มุ่งสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเพิ่มโอกาสและความสามารถในการแข่งขันสู่ตลาดผู้บริโภค Business As a Force …

B Leader | When everything is changing | DOMI Earth

B Leader #DOMIEarth DOMI Earth  เป็นธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมที่เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินงานพลังงานสะอาดที่ได้รับมาตรฐาน B certified นำโดย Corey Lien อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในผู้ขับเคลื่อน B Corp Asia และได้ก่อตั้ง B Lab ในไต้หวันอีกด้วย โดย …