Events

เชิญชวนเข้าร่วมงาน SB’19 Oceans & Beyond

SB’19 Oceans& Beyond Early Bird ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 สิงหาคมนี้ 
จองบัตรได้ที่ www.sustainablebrands.com

งานสัมมนา Sustainable Brands (SB) เป็นการประชุมสัมมนาด้านความยั่งยืนของแบรนด์ระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดจัดมาแล้วกว่าสิบปี  ในเมืองชั้นนำทั่วโลก อาทิ ซานดิเอโก้ ลอนดอน บาร์เซโรน่า ริโอเดจาเนโร โตเกียว ซิดนีย์ เคปทาวน์ แวนคูเวอร์ เป็นต้น  
     ประเทศไทยได้รับความไว้วางใจให้จัดงานประชุมSB เป็นประเทศแรกในภูมิภาคอาเซียน และมีการจัดงานประชุม SB มาแล้ว 4 ครั้ง ได้การตอบรับที่ดีจากนักธุรกิจ นักการตลาด นัก CSRและผู้บริหารจากองค์กรธุรกิจชั้นนำในทุกขนาดเกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรธุรกิจชั้นนำธุรกิจขนาดเล็กและชุมชน  เพื่อสร้างพลังแห่งความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในแก่ประเทศไทย รวมทั้งได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการคิดรูปแบบงานและกิจกรรม โดยเน้นการแบ่งปันองค์ความรู้ ความร่วมมือของชุมชนและการสร้างผลของการประชุมที่จับต้องได้ ชุมชนสามารถนำไปใช้ได้จริง  


     สำหรับงาน SB ครั้งที่ 5 นี้ ชื่องานว่าSB’19 Oceans and beyond ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 25 -26ตุลาคมนี้ ณ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์จังหวัดชุมพร

     เหตุผลที่เลือกจังหวัดชุมพร เพราะชุมพรเป็นหนึ่งในแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของประเทศ เป็นแหล่งอาหารทะเลที่สำคัญและมีแหล่งท่องเที่ยงเชิงนิเวศน์ที่น่าตื่นตาตื่นใจมากมาย รวมทั้งมีป่า ยังคงความเขียวชอุ่มเป็นแหล่งผลิตกาแฟโรบัสต้า ที่อาจกล่าวได้ว่าใหญ่ที่สุดของประเทศและมีผลผลิตทางการเกษตรหลากหลาย เช่น กล้วยเล็บมือนาง  ที่สำคัญที่สุดคนชุมพร รักชุมพร รักความยั่งยืนพร้อมจะลุกขึ้นมาให้ความร่วมมือกับทั้งแบรนด์ใหญ่และแบรนด์เล็ก

     ด้วยภาวะโลกร้อนในปัจจุบันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับระบบสภาพภูมิอากาศได้ส่งผลให้เกิดการเพิ่มขึ้นและผันแปรของอุณหภูมิน้ำทะเล รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศทางทะเลโดยจังหวัดชุมพรนั้นมีพื้นที่อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะชุมพรซึ่งถือว่ามีความสำคัญที่สุดของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีป่าชายเลนกว่า3 หมื่นไร่ และมีระบบนิเวศปากแม่น้ำที่เป็นรอยต่อระหว่างระบบนิเวศบกกับทะเลมีการแพร่ขยายพันธุ์ของสัตว์น้ำต่างๆ ก่อนออกสู่ทะเล การสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนเพื่อการจัดการอย่างยั่งยืนและปกป้องระบบนิเวศทางชายฝั่งและทางทะเลจากภาวะโลกร้อน มลพิษจากแหล่งบนบก เสริมสร้างการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของทรัพยากรทะเล การจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและวิธีการกำจัดขยะที่เป็นพิษและมลพิษเป็นสิ่งสำคัญ จะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นกับมหาสมุทร ผ่านการเรียนรู้และแบ่งปันความรู้ระหว่างนักคิดระดับโลก(Global Thinkers)และนักทำระดับตำนาน(Local Wisdom) และที่สำคัญคือ การเปิดตัว Thailand Sustainable Seafood Manifesto มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนในธุรกิจอาหารทะเลร่วมกันคิด และร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ในการสร้างความยั่งยืนให้แก่อาหารทะเล เพื่อรับรองแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญกับการสนับสนุนประเทศไทยเพื่อก้าวเข้าสู่แผนการบริโภคที่ยั่งยืนภายในปี 2573

     โดยรูปแบบการจัดงานในครั้งนี้จะแบ่งเป็นสองวันคือ วันที่ 25 ตุลาคม มีทริปให้เลือกสามทริปตามความสนใจของผู้เข้างาน โดยแบ่งออกเป็น

Coffee Co-Creation/ Young Local Wisdom/ Seafood Journey

และในวันที่ 26 ตุลาคม ช่วงเช้าจะเป็นงานประชุมสัมมนาจาก Speaker ระดับโลก แบรนด์ชื่อดัง และชุมชนผู้ให้ความสำคัญในเรื่องความยั่งยืน ช่วงบ่ายจะแบ่งเป็น 6  workshop sessions ตามความสนใจ โดยแบ่งออกเป็น Sustainable Seafood Manifesto/ The Future of Robusta/ Sustainable Destination/ Circular Economy of The South/ How Trash can Teach/ Sustainable Design 

ซื้อบัตร Early Bird พร้อมส่วนลด 20% เพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเหล่าแบรนด์ยั่งยืนได้แล้ววันนี้กรุณาใสcode “EARLYBIRD”  ก่อนชำระเงิน บัตร Early Bird จำกัดสิทธิ์เพียงหนึ่งร้อยท่านแรกหรือหมดเขต 31 สิงหาคมนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม และ ลงทะเบียน : https://www.eventpop.me/e/6442

FACEBOOK : Sustainable Brands Bangkok

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *