Events

เชิญชวนเข้าร่วมงาน SB’19 Oceans & Beyond

SB’19 Oceans& Beyond Early Bird ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 สิงหาคมนี้ จองบัตรได้ที่ www.sustainablebrands.com งานสัมมนา Sustainable Brands (SB) เป็นการประชุมสัมมนาด้านความยั่งยืนของแบรนด์ระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดจัดมาแล้วกว่าสิบปี  ในเมืองชั้นนำทั่วโลก อาทิ ซานดิเอโก้ ลอนดอน บาร์เซโรน่า ริโอเดจาเนโร โตเกียว ซิดนีย์ เคปทาวน์ แวนคูเวอร์ เป็นต้น       ประเทศไทยได้รับความไว้วางใจให้จัดงานประชุมSB เป็นประเทศแรกในภูมิภาคอาเซียน …

News

BCORP ASIA เยี่ยมเยียนประเทศไทย สานพลังสภาอุตสาหกรรมฯ ขับเคลื่อนมาตรฐาน BCORP ในกลุ่มโรงงานไทย

BCORP Asia ฐานะผู้ขับเคลื่อนมาตรฐาน B Corp Certified หรือมาตรฐานด้านสังคมในการประเมินการดำเนินงานให้แก่ภาคธุรกิจทั่วโลกในภูมิภาคเอเชีย เพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจที่สร้างคุณประโยชน์สังคม ให้เป็นที่ยอมรับและมีความน่าเชื่อถือในระดับสากล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถรองรับการตลาดสีเขียวและการบริโภคอย่างยั่งยืน ตลอดจนเตรียมความพร้อม มาตรการกีดกันทางการค้าและส่งออก ภายใต้แนวโน้ม Sustainable Supply Chain   ในโอกาส BCorp Asia มาเยี่ยมเยียนประเทศไทยได้เข้าหารือทิศทางการพัฒนาธุรกิจยุคใหม่ …

News

มี B = มีดี การันตีธุรกิจเพื่อสังคม

สิ่งที่ทรงพลัง (และบางคนมองว่าเลวร้าย) ที่สุดในยุคทุนนิยม คงจะหนีไม่พ้นองค์กรธุรกิจ ที่นับวันจะยิ่งเห็นชัดว่าเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม แต่องค์กรผู้คุมกฎอย่างรัฐบาลกลับไม่สามารถจัดการได้อยู่มือ การใช้กลยุทธ์ ‘หนามยอกต้องเอาหนามบ่ง’ โดยนำธุรกิจมาปรับเปลี่ยนหน้าตาให้เป็น ‘ธุรกิจเพื่อสังคม’ จึงน่าจะเป็นทางเลือกและทางรอดของโลกในอนาคต การทำธุรกิจเพื่อสังคมที่ต้องตอบโจทย์ด้านกำไรในฐานะ ’ธุรกิจ’ และตอบโจทย์ด้านพันธกิจเพื่อสร้างผลประโยชน์ให้กับสังคมหรือสิ่งแวดล้อม นับว่าไม่ง่าย แต่สิ่งที่ยากกว่าคือจะทำอย่างไรให้ผู้บริโภคยอมรับเชื่อถือว่าสิ่งที่บริษัททำหรือโฆษณาต่อสาธารณชนนั้นคือความจริง ไม่ใช่แค่สร้างภาพ!  โครงสร้างการทำงานของ B Lab …

News

ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน) ร่วมหารือแนวทางพัฒนากรอบมาตรฐาน BCORP Certified

ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน) ร่วมหารือแนวทางพัฒนากรอบมาตรฐาน BCORP Certified ร่วมกับ BCorp Thailand เพื่อสะท้อนเจตนารมณ์ในการทำธุรกิจที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณค่าสู่วิถีเกษตรกรรมไทย โดยกว่า 16 ปี องค์กรยึดมั่นมาตรฐานคุณภาพสูงสุดในกระบวนการผลิตตลอดจนความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการทำธุรกิจ คำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับทุกคนรวมถึงผู้ปลูกมะพร้าวพนักงานคู่ค้าและชุมชนในท้องถิ่นเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นความเป็นอยู่ที่ดีและเติบโตอย่างยั่งยืน สะท้อนผลสำเร็จด้วยการเป็นองค์กรชั้นนำในการพัฒนาสินค้าแปรรูปมะพร้าวไทยเพื่อส่งออกสินค้ากว่า 60 ประเทศทั่วโลก และสร้างรายได้กว่า …

News

โอสถสภาร่วมหารือแนวทางพัฒนากรอบมาตรฐานในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนร่วมกับ BCorp Thailand เพื่อสะท้อนเจตนารมณ์ขององค์กรในการมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการตอบแทนสังคม

โอสถสภาร่วมหารือแนวทางพัฒนากรอบมาตรฐานในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนร่วมกับ BCorp Thailand เพื่อสะท้อนเจตนารมณ์ขององค์กรในการมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการตอบแทนสังคม ดังชื่อเดิมของโอสถสภา “เต๊กเฮงหยู” ซึ่งมี ความหมายว่า “เจริญโดยการช่วยเหลือผู้อื่น” กว่า​127 ปีของ​โอสถสภากับนโยบายในการดำเนินธุรกิจบนหลักธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้วิสัยทัศน์ “พลังเพื่อเสริมสร้างชีวิต” โดยมี Road Map เริ่มต้นด้วยการสร้าง DNA ให้กับพนักงาน​หวังให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน​พร้อมสร้างประโยชน์สู่สังคมและประเทศต่อไป