Net Zero Carbon 2030

BCORP ทั่วโลกเข้าร่วมแคมเปญ Net Zero 2030 วันที่ 11 ธันวาคม 2019 ภายในงานสัมมนา UN Climate Change, COP25 ณ กรุงมาดริด BCORP กว่า 500 แห่งมุ่งมั่นที่จะเร่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากไม่ให้เพิ่มเกิน …

SB’20 Chantaboon – Moonshots to Dream Food

พบกับงานประชุมสัมมนาประจำปีของเหล่านักสร้างแบรนด์ ผู้มุ่งใช้ความรับผิดชอบเป็นสะพานสู่การพัฒนาสังคมและธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกันภายใต้แนวคิดการใช้ “อาหาร” เป็นจุดเปลี่ยนโลก SB’20 Chantaboon – Moonshots to Dream Food ในวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2020 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ซื้อบัตร Early Bird …

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “เรียนจบ พบงาน” โครงการฝึกงานโดยเน้นการพัฒนาศักยภาพของนิสิต นักศึกษา

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่เชื่อว่า การที่นักศึกษา/คนรุ่นใหม่จะเรียนจบแล้วจะหางานที่เหมาะสมกับตัวเองได้นั้นต้องผ่านการฝึกงานเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และการเรียนรู้นอกห้องเรียน ก่อนที่จะเรียนจบ บริษัท/ผู้ประกอบการเองก็จะได้ประโยชน์จากการได้เด็กฝึกงานมาช่วยกิจการและได้ดูศักยภาพการทำงานในสนามจริง/เรียนรู้นิสัยใจคอของเด็กระหว่างฝึกงานด้วยเพื่อที่จะสามารถตัดสินใจการจ้างงานในอนาคต ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “เรียนจบ พบงาน” โครงการฝึกงานโดยเน้นการพัฒนาศักยภาพของนิสิต นักศึกษาซึ่ง CareerVisa Thailand เป็น partner กับทีมเศรษฐกิจพรรคประชาธิปัตย์นำโดยคุณ ปริญญ์ พานิชภักดิ์ – Prinn Panitchpakdi ซึ่งเป็นผู้จัดโครงการ …

นิตยสารแบรนด์เอจ เปิดผลสำรวจ Thailand’s Most Admired Company 2019 สุดยอดองค์กรครองใจผู้บริโภค

นับเป็นปีที่ 8 ของการทำผลสำรวจ Thailand’s Most Admired Company  โดยผลสำรวจนี้เป็นงานวิจัยที่ทำขึ้นมาเพื่อศึกษาเรื่องความเชื่อถือขององค์กรหรือบริษัทในเรื่อง การมีภาพลักษณ์ที่ดี การมีความสามารถในการแข่งขันที่โดดเด่น  การขับเคลื่อนองค์กรผ่านนวัตกรรม  ที่สามารถสร้างการรับรู้ให้กับกลุ่ม White Collar  ทำให้เกิดความเชื่อมั่น ศรัทธา และภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร โดยวัตถุประสงค์การศึกษา  เพื่อค้นหาการรับรู้เกี่ยวกับองค์กร (Corporate Perception) ด้านความมีชื่อเสียงขององค์กร (Corporate Reputation) ด้านความสามารถขององค์กร (Corporate Performance) และอิทธิพลขององค์กร (Corporate …

เชิญเข้าร่วมงาน Social Value Matters 2019 พร้อมเยี่ยมชม BCorp และ B Lab Taiwan

Social Value Thailand ร่วมกับ Social Value International พาคณะผู้บริหารภาครัฐ เอกชน การศึกษาเข้าร่วมการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความร่วมมือภาคีพันธมิตร Social Value International และ Impact Management Project ร่วมขบวน ขับเคลื่อนนวัตกรรมสังคมและมาตฐานการประเมินผลลัพธ์ในระดับสากล ยกระดับตัวชี้วัดสังคม …

“ECO INNOVATION FORUM 2019″

กระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยพันธมิตร เปิดเวที“ECO INNOVATION FORUM 2019”ส่งเสริมเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน นายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ดำเนินงานอย่างใกล้ชิดกับภาคอุตสาหกรรม มีเป้าหมายที่ชัดเจนที่จะยกระดับกลุ่ม OTOP, SME, อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ อุตสาหกรรมในอนาคตและทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม พัฒนาภายใต้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ของไทยที่มุ่งสู่ BCG Model จึงจัดงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2562 “Eco Innovation …

B Corp Thailand พาคณะร่วมศึกษาดูงาน ณ Freesia Company Limited

Freesia ก่อตั้งโดย Yuka Igarashi เพื่อเป็นพื้นสำหรับการอำนวยความสะดวก ให้บริการ ทั้งยังดูแลผู้สูงอายุ และผู้พิการ รวมถึงการป้องกัน เป็นศูนย์บริการที่ดูแลตามบทบัญญัติทางกฎหมาย (provision of an ordinance) ตามกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงแรงงานและสวัสดิการแห่งประเทศญี่ปุ่น การบริการจะเป็นทั้งแบบระยะยาว เพื่อพยาบาล และnursing-care prevention …

B Corp Thailand พาคณะร่วมศึกษาดูงาน ณ DMM. Make Akiba

DMM. Make Akiba ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการครอบคลุมการด้านการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านฮาร์ดแวร์ ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่และสตูโอ เป็นการแบ่งปันพื้นที่สำหรับการทำงาน และงานหลากหลายรูปแบบ ซึ่งสตูดิโอของ DMM จะประกอบไปด้วยเครื่องจักร และเครื่องมือที่มีคุณภาพสูง โดยที่สมาชิกที่สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบขึ้นมาได้

B Corp Thailand พาคณะร่วมศึกษาดูงาน ณ Japan Social Impact Investment Foundation (SIIF) และ AVPN ประเทศญี่ปุ่น

Japan Social Impact Investment Foundation (SIIF) ก่อตั้งขึ้นโดย มูลนิธิญี่ปุ่น (Nippon Foundation) ในการเข้าร่วมวิจัยเพื่อมองหาการลงทุนทางด้านผลกระทบทางสังคมเมื่อปี พ.ศ. 2546 เพื่อกระตุ้นเงินทุนไปสู่รูปแบบที่อยู่เหนือขอบเขตระหว่างภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคประชาสังคม โดยที่ SIIF มองหาการลงทุนด้านผลกระทบทางสังคม ซึ่งจะสนับสนุนการพัฒนาความยั่งยืนของประเทศญี่ปุ่น …